Spišská Kapitula

Penzión St. Martin sa nachádza v strede Spišskej Kapituly – Slovenského Vatikánu – niekedy bola samostaným mestečkom. Dejiny Spišskej Kapituly sa začali písať v 12. stor. V roku 1662 ju obkolesili hradbami a vyvíjala sa ako mesto. Od roku 1776 bola sídlom Spišského biskupstva. Za to vďačíme Márii Terézii, ktorá 15. januára 1776 vydala Listinu o založení Spišského biskupstva. Biskupstvo tvorili členovia kapituly a služobníctvo. Obývali domy, ktoré sú sústredené po oboch stranách jedinej ulice, zakončenej Hornou a Dolnou bránou.

Spišská Kapitula je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Dominantnou stavbou je neskororománska Katedrála sv. Martina z rokov 1245-1273 s dvoma vežami. Svätyňa a loď boli rozšírené gotickými prístavbami (kaplnka Zápoľského). Katedrála má mimoriadne cenný interiér – najmä gotické oltáre, sochy, náhrobné tabule, náhrobky, kalichy, zvony a podobne. Fresky z roku 1317 znázorňujú korunováciu kráľa Karola Róberta.

Priamo pred penziónom – Kanóniou č. 15 – bol ešte donedávna umiestený Leo Albus – Biely Lev. Je to najstaršia známa románska plastika na Slovensku dnes umiestnená v Katedrále Sv. Martina.
V Spišskej Kapitule tiež môžete obdivovať neskororenesančný biskupský palác z roku 1652 s barokovou úpravou, hodinovú vežu z roku 1739 a budova seminára, pôvodne gotická, neskôr renesančne a barokovo upravená.

Máte záujem? Zavolajte!

0948 957 977
Pondelok - Nedeľa
9.00 - 21.00