Slovenský Raj

Iba 20 minút po diaľnici D1 od nás sa nachádza Slovenský raj – jeden z našich najnavštevovanejších národných parkov. Rozloha národného parku je 19 763 hektárov. Slovenský raj má prevažne charakter krasovej planiny.

Za návštevu určite stoja turistické centrá Čingov a Podlesok, čarovné Kláštorisko s ruinami kartuziánského kláštora, Dobšinská ľadová jaskyňa (ktorá je od roku a tiesňava Suchá Belá. Rokliny, vytvorené potokmi stekajúcimi z planín, majú úzke úseky so strmými bralnatými stenami, sú bohaté na skalné stupne s vodopádmi. Až na jednu sa všetky nachádzajú v severnej časti územia. V okrajových oblastiach Slovenského raja sú zarezané kaňony – na severe kaňon rieky Hornád, na juhu rieky Hnilec.

Vo vnútri vápencového masívu vytvorila voda rozsiahle jaskynné systémy. Spomedzi vyše 450 evidovaných jaskýň, priepastí a závrtov je unikátom lokalita zaradená do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO v jaskynnom komplexe Duča, ktorý tvoria Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratenská jaskyňa a Psie diery s celkovou dĺžkou 21 737 m a hĺbkou 194 m.

Máte záujem? Zavolajte!

0948 957 977
Pondelok - Nedeľa
9.00 - 21.00